برگزارکنندگان

رياست جمهوري | معاونت علمي و فناوري

جمهوري اسلامي ايران | وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

Ferdowsi_tmb

دانشگاه صنعتي سجاد

jahad_site

سازمان علمي دانشجويي مهندسي مواد و متالورژي

انجمن علمي دانشجويي مهندسي متالورژي و مواد دانشگاه فردوسي مشهدحاميان
   

رديف

گروه افراد

هزينه ثبت نام

1

دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد و يا دانشگاه صنعتي سجاد

900000 ريال

2

دانشجويان عضو رسمي انجمن علمي هر دانشگاه و اعضاي رسمي اتحاديه متالورژي کشور

1100000 ريال

3

افرادي که بدون داشتن شرايط فوق شرکت نمايند ( و مقاله اي ارائه داده اند)

1400000 ريال

4

افرادي که بدون ارائه مقاله قصد شرکت در اين همايش را دارند

1600000 ريال

5

مراکز دولتي، غيردولتي و صنعتي

2200000 ريال


ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.


  تعداد بازدید کنندگان :83563
©2015 Ferdowsi University of Mashhad.