برگزارکنندگان

رياست جمهوري | معاونت علمي و فناوري

جمهوري اسلامي ايران | وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

Ferdowsi_tmb

دانشگاه صنعتي سجاد

jahad_site

سازمان علمي دانشجويي مهندسي مواد و متالورژي

انجمن علمي دانشجويي مهندسي متالورژي و مواد دانشگاه فردوسي مشهدحاميان
   

برنامه زمان بندي همايش

7:30 8:00 پذيرش

8:20 9:30 افتتاحيه

پخش قرآن و سرود ملي (از 8 تا 8:30)

خوش آمد گويي آقاي دکتر رجبي مشهدي (8:30 تا 8:40)

سخنراني آقاي دکتر بيدختي(8:40 تا 8:50)

سخنراني نائب دبير اجرايي همايش (خانم نوروزي 8:50 تا 9)

سخنراني آقاي دکتر آروند ( 9 تا 9:30)

9:30- 10:00 ميان وعده 1 بازديد نمايشگاه و پوستر

11:45-10:00 ارائه مقالات

کلاس 121

(عمومي)

کلاس 122

(عمليات حرارتي)

کلاس 123

(شناسايي و انتخاب مواد)

10:00

تا

10:20

مير سامان صفوي

توحيد ناصري

حميدرضا عظيمايي

توليد دي‌اکسيدتيتانيوم با ساختار بلوري روتيل با روش آسياب‌کاري انرژي بالا و ليچينگ با اسيدکلريدريک

بررسي انجماد غيرتعادلي آلياژ مس-زيرکونيم توسط شبيه سازي ديناميک مولکولي

بررسي تاثير مقدار عنصر سيليسيم در مذاب آلومينيوم بر لايه هاي بين فلزي پوشش تشکيل شده روي فولاد به روش غوطه وري داغ

10:20

تا

10:40

امير جابري

احمد سعادتي

آذر اسماعيل زايي

بررسي رفتار و قابليت شيشه سازي پسماندهاي صنايع آلومينا،آهن و فولاد

بررسي تاثير عمليات حرارتي بر خواص مکانيکي آلياژ
Al-Zn-Mg-Cu بعد از پيرسازي دومرحله‌اي

بررسي ميکروساختار و رفتار سايشي نانوسرمت AL2O3-Co-Tio2 توليد شده با زينتر پلاسماي جرقه اي

10:40

تا

11:00

مرضيه قادري

ابراهيم صبحي سرابي

نويد عرب­نژاد

سنتز نانو ذرات ايتريا با کمک اسيد سيتريک به روش هيدروترمال

ارزيابي تأثير عمليات ترمومکانيکي بر ايجاد ريزساختار فريتي- بينيتي در فولاد 4340 AISI

اتصال لب‌به‌لب دو فلز غير هم‌جنس آلومينيم خالص صنعتي و فولاد st37 با استفاده از جوشکاري اصطکاکي اغتشاشي

11

تا

11:20

محمود رسولي

رضا ايمان زاده قراجه

رضا تهمورثي

بررسي سينتيکي پوشش واناديوم کاربيد ايجاد شده به روش پلاسماي الکتروليتي

ارزيابي تأثير عمليات حرارتي- مكانيكي بين بحراني بر روي خواص مكانيكي فولاد 4340

بررسي تأثير عمليات حرارتي نرمالايز بر روي خواص مکانيکي و بر روي ترک خوردگي ناشي از هيدروژن(HIC)درز جوش لوله هاي فولاديAPI-5L X52 توليد شده به روش جوشکاري مقاومتي الکتريکي(ERW)

11:20

تا

11:40

اکرم صالحي

مرتضي طاهري

بررسي اثر فرايندمتالورژي پودردر سنتز پودر آلياژي NiTi

مقايسه خصوصيات کششي و رفتار خزشي سوپرآلياژ پايه نيکلي GTD-111 و Nimonic 90

11:40-12:00 نماز

12:00-13:30 نهار

14:45-13:30 ارائه مقالات (دسته 4 تايي)

کلاس 121

(مواد پيشرفته)

کلاس 122

(خوردگي)

کلاس 123

(شناسايي و انتخاب مواد)

13:30تا 13:45

محمد رضايي

احسان وفا

بابک قربانيان

بررسي تاثير تغييرات ميزان عامل کاهنده بر سايز نانو ذرات سوپرپارامغناطيس اکسيد آهن توليدي با استفاده از متد کاهشي-رسوبي و به وسيله يک نمک آهن

مقايسه رفتار خوردگي آلياژ آلومينيوم 6061 جوش داده شده به روش FSW و TIG

ايجاد و بررسي پوشش نيتريد واناديوم ايجاد شده به روش پلاسماي الکتروليتي اشباع با محلول اسيدي

13:45

تا

14:00

ناديا نصرتي

حميد صمدي

بابک خسروي

بررسي رفتار خزشي کامپوزيت زمينه اپوکسي تقويت شده با الياف شيشه

کاربرد ميکروسکوپ نيروي اتمي و پروب کلوين روبشي در بررسي خوردگي فصل مشترک ناحيه جوش غير همجنس اصطکاکي اغتشاشي آلياژهاي الومينيوم AA7023/AA5083

ساخت آلياژ سه تايي نقره مس ژرمانيوم مقاوم به کدر شدن با نام تجاري آرژانتنيوم

14:00

تا

14:15

محمد طه هنرآموز

فريبا ظرافتي شجاع

مرتضي طاهري

بررسي تاثير گرمايش سريع جهت دار بر خواص مکانيکي کامپوزيت SiC- آلياژ 7075

تاثير غلظت اسيد نيتريک بر رويين شدن فولاد زنگ نزن 316 کم کربن

بهبود قابليت ماشين کاري قطعات چدني خودرو با بهره گيري از روش تلفيق پلکاني و پاششي اضافه کردن مواد جوانه زا

14:15

تا

14:30

حميد صمدي

يگانه کليدري

بابک قربانيان

تهيه هيدروژل دوتايي پلي وينيل الکل آگار با خواص مکانيکي بهبود يافته

استفاده از آمپدانس نرماله جريان گردابي جهت تعيين وقوع و ميزان حساسيت به خوردگي در فولاد زنگ نزن استنيتي

ايجاد و بررسي پوشش نيتريد واناديم ايجاد شده به روش پلاسماي الکتروليتي اشباع(PES) با محلول اسيدي

14:30

تا

14:45

حسن اکبري

بررسي تاثير زبري سطح بر مقاومت به خوردگي فولاد کربني در محلول شبيه سازي آب دريا

14:45-15:00 ميانوعده 2 بازديدنمايشگاه وپوستر

15:00-16:30 ارائه مقالات

کلاس 121

(نانومواد)

کلاس 122

(سراميک)

کلاس 123

(خواص مکانيکي)

15:00

تا

15:20

معصومه توکلي خراساني

نشاط اقبالي

سهيل بخشي‌وش

رسم دياگرامهاي فازي نانو براي سيستمهاي دوتايي در محيط نرم افزاري متلب

بررسي تاثير pH و دماي عمليات حرارتي بر پايداري حرارتي فازهاي آپاتيت سنتز شده به روش شيمي تر

بررسي تأثير ضخامت ورق و زاويه قالب بر زاويه برگشت الاستيک برنج 7030 در فرايند خم‌کاري

15:20

تا

15:40

علي عرب خراساني

شهرام محبوبي زاده

مينا صائمي

تاثيرTiCl4 و اندازه ذرات اکسيد تيتانيوم بر عملکرد سلول هاي خورشيدي رنگدانه اي نانوساختار

ساخت و بررسي خواص پيزوالکتريک هاي کامپوزيتي

توليد کامپوزيت مس/ دي‌اکسيد تيتانيوم به روش سنتز خود احتراقي دمابالا و بررسي سختي‌پذيري آن

15:40

تا

16:00

مهدي حسن زاده

نگين استخري

حسين عبداله‌زاده

مطالعه تأثير دما و غلظت نانوذرات سيليکا بر خصوصيات رئولوژيکي نانوسيال کلوئيدي با استفاده از روش سطح پاسخ

بررسيتاثيرپارامترهايلعابکاريبرخواصآنتيباکترياللعابهايسراميکي

تأثير عمليات ترمومکانيکي بر روي خواص مکانيکي و ميکروساختاري فلز تانتالم

16:00-16:20

فرزاد ذبيحي

حسين عبداله زاده

مجتبي نويد

بررسي چسبندگي و مقاومت خراش رنگ دو جزيي پلي اورتان با افزودني پودر و ژل نانوسيليکاي هيدروفوب

سنتز شيميايي، ساختار و خواص حرارتي فيزيکي سراميک هاي PLZT نانو ذره

آناليز المان محدود فرآيند نورد گرم بر روي کامپوزيت هاي ريختگي پايه آلومينيومي

16:20-16:45 ميان وعده 3 بازديد نمايشگاه وپوستر

16:45-18:45 اختتاميه

پخش سرود ملي و قرآن

سخنراني آقاي دکتر يوسفي

سخنراني بازرس اتحاديه (آقاي محمد فلکي)

سخنراني آقاي دکترحائريان

کليپ انجمن

اهدا جوايز و تنديس ها


ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.


  تعداد بازدید کنندگان :83559
©2015 Ferdowsi University of Mashhad.